Výlety s Myalbania

Jadran, jak ho neznáte

Můžete tady najít turisticky dosud téměř neobjevené pobřeží ...

Divoké hory

Albánské silnice vás vyvezou až do srdce divokých hor s hlubokými kaňony a skalnatými štíty ...

Zapomenuté perly

V Albánii naleznete dosud jen málo prozkoumané antické, byzantské a středověké památky ...

Cesty zpátky časem

Najdete místa, která vás vrátí o 50 lat zpátky v čase ...

Střípky Orientu

Na mnoha místech najdete připomínky  více než 400 let trvající nadvlády Osmanské říše ...

Tudy chodila historie

Albánie není konec světa - tady se odehrávaly významné momenty evropské historie ...

Minulost a přítomnost

Se stovkami tisíců bunkrů po celé zemi z dob Hodžova komunistického režimu se dnes Albánci vyrovnávají po svém ...

Divy přírody

V Albánii můžete stále objevovat nové a málo prozkoumané přírodní krásy ...

Mys Rodon a starý bazar v Kruje

Jednodenní výlet na dosud turisticky neobjevené pobřeží u mysu Rodon a do historického města, rodiště národního hrdiny Skanderbega ...
45 Eur

Berat - město tisíce oken, kaňon Osum

Jednodeení výlet do historického města Berat (UNESCO) a do úchvatného kaňonu řeky Osum ...
45 Eur

Antická Apolonia, Ardenica, laguna Karavasta

Jednodenní výlet ve znamení antických a byzantských památek a největších pobřežních lagun na pobřeží Jadranu ...
45 Eur

Kaňon Holta, vodopády Sotira

Jednodenní výlet za divokými horami - do kaňonu i k vodopádu půjdeme pěšky horským terénem, po kamenech, vodou, ...
45 Eur

Orientální město Prizren

Jednodenní výlet do sousedního Kosova, které albánci považují za součást Velké Abánie ...
50 Eur

Výlet do Prokletých hor

Dvoudenní výlet do srdce pohoří Prokletje - do údolí Thet. Pěší výšlapy kolem věže pro krevní mstu, k vodopádu, vyvěračce Modré oko, ...
110 Eur