Historie společnosti

European Contract Logistics - Czech Republic s.r.o.  byla založena dne 20.12.1991 českou společností Transped a.s. a rakouskou soukromou společností Schier, Otten & Co GmbH. Vklady každého společníka byly složeny ve výši 50% celkového základního vkladu ve výši 100 000 Kč. Svou činnost společnost zahájila 1.1.1992  hned od počátku v oblasti spedičních služeb s hlavní orientací na přepravu zahraničních kusových zásilek.

Privatizací části podniku ČSAD Hradec Králové se stala Radiálka Hradec Králové, s.r.o. českým společníkem zápisem dne 26.4.1995 do obchodního rejstříku.  Převzala tak 50% podíl společnosti Transped a.s. Stala se tak rovnocenným spolumajitelem a profesionálním novým partnerem společníka Schier,Otten & Co.  Základní jmění bylo navýšeno na 500 000 Kč. Dne 28.2.1997 došlo rozhodnutím valné hromady k novému rozdělení podílů a zvýšení počtu společníků. Rakouská společnost Schier, Otten & Co nabývá podíl 51%, Radiálka Hradec Králové 25%,  a 24% přechází do vlastnictví soukromých osob.   Během dalších let došlo k drobným kosmetickým změnám majetkových podílů. K datu 31.12.2009 činil podíl společnosti Schier, Otten & Co 62,8%, společnosti Radiálka 27,2%  zbývajících 10% zůstává ve vlastnictví soukromých osob.   Zápisem v OR ke dni 19.2.2010 převzala 62,8% podílů  rakouská společnost Expess-Interfracht Internationale Spedition GmbH.  Společnost Schier,Otten&Co zanikla sloučením s touto společností a tak nový společník Expess-Interfracht se stal jejím pravomocným nástupcem.

Valná hromada společnosti na svém zasedání dne 22.4.2010 odsouhlasila převod obchodního podílu společnosti Radiálka Hradec Králové s.r.o. ve výši 27,2 % na společníka Express Interfracht Internationale Spedition GmbH, který se tak stal 90% vlastníkem společnosti European Contract Logistics - Czech Republic s.r.o.

< Zpět

Rychlý kontakt

European Contract Logistics - Czech Republic s.r.o.

Nerudova 107
CZ - 500 02 Hradec Králové

ICO: 42197031

DIČ: CZ42197031

email: info(at)ec-logistics.cz

 

Hradec Králové:

tel.:

+420 495 772 111

fax:

+420 495 772 210

email:

hradec(at)ec-logistics.cz

Rudná:

tel.:

+420 311 604 811

email:

rudna(at)ec-logistics.cz

Ruzyně:

tel.:

+420 220 113 740

email:

airfreight(at)ec-logistics.cz

Ostrava:

tel.:

+420 596 133 663-4

email:

ostrava(at)ec-logistics.cz

Brno:

tel.:

+420 548 213 620

email:

brno(at)ec-logistics.cz

Pardubice:

tel.:

+420 466 030 362

email:

pardubice(at)ec-logistics.cz