Česky  |  EnglishDeutsch

Všeználek

Co je nového v INCOTERMS 2020

Změny od roku 2020

Od 1.1.2020 platí nová verze pravidel INCOTERMS (již šestá revize). Zde najdete souhrn hlavních změn a úprav, které přinášejí.

Větší důraz na bezpečnost

Nová pravidla kladou větší důraz na povinnosti spjaté s bezpečností. V každém dodacím pravidlu se tak objevuje povinnost prodávajícího splnit veškeré bezpečnostní požadavky a formality spojené s přepravou nákladu do místa určení, které mohou být vyžadovány vývozními, tranzitními nebo dovozními zeměmi. Nově je také upravena povinnost kupujícího poskytnout ke splnění těchto požadavků součinnost. 

Vystavení nákladního listu (Bill of Lading) po nakládce u podmínky FCA

V případě dodání zboží bývá časté, že jedna ze stran (nebo jejich banka) vyžaduje oproti dodání zboží vystavení nákladního listu. Vystavení nákladního listu však může představovat problém v případě, kdy přepravci je přepravní smlouvou zakázáno nákladní list vystavit předtím, než zboží naloží. Podle podmínek FCA (Free Carrier – s dodáním zdarma k prvnímu dopravci) přitom platí, že dodání zboží je dokončeno již před naložením zboží. Může tedy docházet k situacím, že prodávající dodá přepravci zboží, ale na oplátku nedostane nákladní list, který nutně potřebuje.
INCOTERMS 2020 již s tuto situací počítají. Dodací podmínka FCA nově umožňuje prodávajícímu a kupujícímu, aby se dohodli, že kupující přikáže přepravci, aby prodávajícímu vydal nákladní list. Prodávající je následně povinen doručit nákladní list kupujícímu.

Odlišné úrovně pojištění v podmínkách CIF a CIP

V minulých pravidlech podmínky CIF a CIP zavazovaly prodávajícího k tomu, aby na své vlastní náklady pojistil náklad alespoň v rozsahu krytí pojistné doložky úrovně C. Tato úroveň představuje nejužší rozsah pojistného krytí, jelikož pokrývá pouze výslovně uvedená rizika. Avšak podle nové dodací podmínky CIP je prodávající povinen pojistit náklad alespoň v rozsahu krytí pojistné doložky úrovně A, která pokrývá veškerá rizika, která nejsou v pojistné smlouvě výslovně vyloučena. Dodací podmínka CIP je tudíž nyní výhodnější pro kupujícího.

Změna názvu dodací podmínky DAT na DPU

V nových pravidlech došlo ke změně názvu dodací podmínky DAT (Delivered at Terminal) na DPU (Delivered at Place Unloaded). Účelem této změny je zdůraznění skutečnosti, že místo určení může být jakékoli místo a nejen „terminál“.

Zohlednění možnosti přepravy vlastní přepravní jednotkou (FCA, DAP, DPU,, DDP)

INCOTERMS 2010 předpokládaly, že pro přepravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu bude vždy využita třetí nezávislá strana. Nové podmínky však již počítají takké se situací, že přepravu zboží může provádět sám kupující či prodávající (u podmínek FCA, DAP, DPU,, DDP).

Přečtěte si také ...