Česky  |  EnglishDeutsch

Všeználek

Co jsou INCOTERMS

INCOTERMS je zkratka pro anglický termín „International Commercial Terms“ (mezinárodní obchodní podmínky). Jedná se o sadu 11 pravidel, která byla publikována již v roce 1936. Jejich cílem je odstranit problémy spojené s rozdílností obchodního práva různých zemí. Definují, kdo za co během mezinárodních transakcí zodpovídá - jak se kupující a prodávající dělí o náklady, rizika a odpovědnost během přepravy, kdo zajišťuje přepravu, pojištění zboží, obstarání přepravních dokumentů a vývozní nebo dovozní licence, ...

Pravidla INCOTERMS nespecifikují prodávané zboží, nezabývají se otázkami přechodu vlastnického práva ani nároku k prodanému zboží, neřeší úhradu kupní ceny. Nenahrazují kupní smlouvu, mouhou se pouze stát její součástí. INCOTERMS nejsou žádná smlouva a neplatí ani jako mezinárodní zvyklosti. Na Vaše smluvní vztahy se tak nové podmínky uplatní pouze v případě, pokud se na tom se smluvními partnery dohodnete a na některou z nových dodacích podmínek INCOTERMS 2020 odkážete například v přepravní smlouvě.

Incoterms stanovuje Mezinárodní obchodní komora (ICC - International Chamber of Commerce) a používají se po celém světě. Odkazují především na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží. Upravují se každých 10 let. Předchozí verze platila od roku 2010 a od 1.1.2020 platí pravidla nová (již šestá revize) - INCOTERMS 2020. Můžete se v nich rychle zorientovat pomocí našeho přehledného schématu:

Skupiny Incoterms

INCOTERMS jsou rozděleny do čtyř skupin (C, D, E, F) - podle poplatků, rizika, odpovědnosti za formality a za problémy souvisejících s dovozem a vývozem.

Skupina C

Ve skupině C (Main Carriage Paid) uzavírá přepravní smlouvu se spedicí a nese náklady prodávající. V tomto případě je prodejce odpovědný za vývozní odbavení. Riziko se přenáší na kupujícího v okamžiku odeslání zboží. Za veškeré záležitosti vzniklé po naložení zboží související s přepravou a dalšími událostmi nese odpovědnost kupující. Skupina C zahrnuje následující pravidla Incoterms: CFR, CIF, CPT a CIP.

Skupina D

Skupina D (Arrival) předpokládá, že prodávající je povinen dodat zboží na konkrétní místo nebo do přístavu určení. Tato skupina zahrnuje Incoterms jako DAP, DPU a DDP.

Skupina E

Ve skupině E (Departure) prodávající dává zboží k dispozici kupujícímu v místě dodání určeném prodávajícím. Prodávající není povinen celně ani vývozně odbavovat a nenese rizika ani náklady za nakládku. Ve skupině E existuje pouze Incoterms EXW.

Skupina F

Skupina F (Main Carriage Unpaid) zavazuje prodejce k provedení vývozního celního odbavení. Prodávající neplatí náklady na dopravu a pojištění. Do této skupiny patří FCA, FAS a FOB.

 

Podrobnější komentáře k některým pravidlům budeme přidávat v samostatných článcích.

Přečtěte si také ...